Paul Sambrook,

Business Development and Marketing Director, Rapport - OOH Media Agency, Manchester

Začínal ako Account Manager v agentúre Kinetic, ktorá je jedným z najväčších svetových hráčov zaoberajúcich sa plánovaním a nakupovaním OOH médií. Paul mal na starosti najväčších regionálnych klientov v UK, ako MEC Manchester a Golley Slater. V tejto agentúre pôsobil od roku 2001 do roku 2007, potom prešiel do spoločnosti IPM kde zaujal pozíciu Account Directora. 
V roku 2011 Paul nastúpil do OOH agentúry Rapport kde pôsobí až dodnes. Jeho prvé kroky viedli na pozíciu regionálneho directora, kde sa pustil do re-brandingu a novej biznis stratégie. 
Od januára 2013 sa pridal do manažmentu agentúry Rapport a začal využívať svoje skúsenosti marketingu a biznis stratégie. Plánuje, vyvíja a implementuje marketing zameraný na B2B, PR a social media.
Agentúra Rapport je súčasťou siete IPG Mediabrands, jej úlohou je dopĺňať ponuku agentúr Universal McCann a Initiative v oblasti OOH reklamy.

Pozri v programe

Peter Kačenka,

Executive Creative Director, Wiktor Leo Burnett

Peter Kačenka bude hosťom konferencie OohRulezz 2013. Peter pôsobí ako Executive Creative Director v agentúre Wiktor Leo Burnett a svoju kariéru tu začal už v roku 1992. Popri práci na skvelých kampaniach v agentúre je Peter takisto viceprezidentom Art Directors Club Slovakia a v roku 2012 sa stal členom Grand Jury medzinárodného festivalu Cresta International Advertising Awards 2013.
Peter napríklad pôsobil ako creative director úspešnej kampane pre Union poisťovňu Rúžoví kukláči, za ktorú získala agentúra Wiktor Leo Burnett hneď dva Zlaté klince v roku 2010 v kategóriách online kampaň a klasické médiá.

Pozri v programe

János Gaál,

CEO, BigMedia

János Gaál zastáva post generálneho riaditeľa v spoločnosti BigMedia.
Spájaním firiem Akzent Media a BigBoard Slovensko vzniká najväčší poskytovateľ vonkajšej reklamy na Slovensku, ktorý ponúka moderné a inovatívne riešenia na vonkajších plochách.

Pozri v programe

Ondrej Hort,

Managing director - Advertising division, QEX

Ondrej Hort sa po štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a skončení aktívnej kariéry v atletike, od mája 2008 venoval obchodu v oblasti financií. Vo februári 2010 nastúpil do QEXu na pozíciu riaditeľa divízie Reklama.

Pozri v programe

Miloš Karpati,

Sales Director, ISPA/JCDecaux

Miloš Karpati pôsobí v spoločnosti JCDecaux ako sales director.
Počiatky pôsobenia spoločnosti JCDecaux v oblasti vonkajšej reklamy siahajú do roku 1964. Dnes je JCDecaux najväčšia outdoorová spoločnosť na svete disponujúca viac než 1 mil. reklamných plôch.

Pozri v programe

Martin Mazag,

Managing Director, PRime time, Partner The Marketers.biz, TheMarketers.biz

Martin vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Od roku 1993 pracoval v rôznych printových médiách, od roku 1994 bol mediálnym poradcom ochranárskych organizácií SZOPK, Greenpeace a Energia 2000.
Viac ako 15 rokov bol Martin člen manažmentu a šéfredaktor Stratégií – jediného odborného periodika o reklame, marketingu a médiách na Slovensku.
Martin býva člen mnohých medzinárodných porôt na prestížnych reklamných festivaloch doma aj v zahraničí, je spoluorganizátor národnej kreatívnej súťaže Zlatý Klinec.
Viac ako 5 rokov sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), sleduje komunikačné, marketingové a digitálne trendy.

Pozri v programePozri v programe

Dita Navrátilová,

Sales Director, euroAWK

Dita Navrátilová pôsobí ako sales director euroAWK v rámci Českej a Slovenskej republiky.
„Obecně mám ráda kampaně, které mají schopnost být součástí prostoru, nenarušují ho a naopak odkrývají jeho další rozměry. A navíc dokážou být zábavné.“
Dita Navrátilová bola minulý rok hosť konferencie Forum Media 2012.

Pozri v programe

Ivan Šimek,

Managing Director, TNS Slovakia

Ivan Šimek vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Po škole pôsobil ako vedúci výpočtového strediska v Národnom centre podpory zdravia, neskôr ako Sales Manager v rôznych spoločnostiach. V TNS SK pracoval od roku 1999 ako Managing Director. V rokoch 2005-2006 zároveň pôsobil ako predseda SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr). V roku 2011 sa aktívne podieľal na integrácií 2 spoločností (TNS AISA a TNS SK).

Je členom asociácie ESOMAR a organizácie EMRO. Absolvoval tiež niekoľko typov štúdií na The Open University London. Stál pri zavádzaní peoplemetrového merania na Slovensku. Má mnohoročné skúsenosti z oblasti obchodu a marketingu, najmä v oblasti merania médií.

Pozri v programe

Ladislav Strašil,

NUBIUM

Ladislav Strašil pôsobí v oblasti vstupnej analýzy potrieb a možností klienta - návrh počtu a umiestnenia billboardov, časového harmonogramu a formy kampane so špecializáciou na oblasť výstavby, správy a prenájmu billboardových sietí.

Pozri v programe

Miro Švec,

Výskumník, DICIO Marketing

Miroslav Švec, hľadač a výskumník v oblasti neuromarketingu, zakladateľ blogu Neuromarketing.sk a riaditeľ agentúry DICIO Marketing.
Vznik NEUROscience a NEUROmarketingu boli hlavnými podnetmi pre vznik spoločnosti DICIO Marketing v marci roku 2009. Miro sa bude venovať práve využitiu neuromarketingu vysvetlí prečo ľudia venujú pozornosť tomu, čo sa ich týka, alebo tomu, čo sa im páči.
Pozornosť vytvára spomienky a spotrebiteľské rozhodovanie je založené výhradne na spomienkach. Kruh sa uzatvára. U spotrebiteľa vyhrajú značky, ktoré zaujmú. Ako vytvoriť pútavú reklamu a vyťažiť z nej čo najviac?
Časť odpovedí sa skrýva v neuromarketingu.

Pozri v programePozri v programe

Tomáš Vatrt,

Spoluzakladateľ, Adbee digital

Tomáš, rodený Vatrt, je spoluzakladateľom usilovnej digitálnej agentúry Adbee digital.
Prináša obsah pre váš marketing, myšlienku pre vaše kampane. Skladá písmená do slov a slová do viet tak, aby slúžili potrebám klienta. Rád spája dobrých ľudí a dobré nápady.

"Viem, že príbehy vzbudzujú pozornosť, zvedavosť, lepšie sa pamätajú a majú emocionálny charakter. Webstránka, krátky reklamný text, fotka a motion grafické video môžu mať príbeh tiež."

Svoju vášeň pre fotografiu a video preniesol do produkčného štúdia s názvom VAMA productions.

"Najviac ma baví riešiť projekt globálne od samého začiatku. V Adbee budujeme značky od loga, firemnej identity, cez komunikáciu až po zvyšovanie predaja. Prinášame efektívne riešenia založené na dlhodobej návratnosti, čo vytvára základ pre viacročnú úspešnú spoluprácu. V skratke - We create buzz that sells."

Pozri v programe

Richard Flimel,

predseda predstavenstva, JOJ Media House

Richard Flimel vyštudoval Fakultu managementu na Univerzite Komenského v Bratislave, na University of New Hampshire získal titul Master of Business Administration a neskôr na Columbia University School of Law v New Yorku titul Juris Doctor.
Na Slovensku pracoval Richard Flimel v Tatrabanke, neskôr v J&T Finance Group. Od roku 2001 pracoval v právnickej kancelárii Sullivan & Cromwell v New Yorku a Londýne. Od roku 2007 je generálnym riaditeľom TV JOJ a od roku 2011 pôsobí ako predseda predstavensta JOJ Media House, a.s.

JOJ Media House je najväčším slovenským mediálnym domom, ktorý pôsobí aj na trhoch v Českej republike, Rakúsku, Rumunsku a Chorvátsku. Na Slovensku pod JOJ Media House spadajú televízie JOJ, PLUS, WAU, internetové portály joj.sk a huste.tv. Zároveň je JOJ Media House lídrom na slovenskom trhu vonkajšej reklamy prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Akzent Media, BigBoard Slovensko, BigMedia, RECAR Bratislava a RECAR Slovensko.

Pozri v programe

Daniel Živica,

CEO, Mediaedge:cia, GroupM

Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave začal Daniel Živica pracovať v mediálnej agentúre CIA Slovakia ako Account Manager pre klientov Beiersdorf (NIVEA), Hartmann Rico, VISA, neskôr pribudli ďalší klienti ako napríklad Credit Suisse (AXA). Po zlúčení agentúr The Mediaedge a CIA Slovakia v roku 2005, ako líder client service teamu pracoval pre viacerých klientov vrátane T-Mobile Slovensko.

V júli 2006 sa Daniel Živica stal Executive Director a od júla 2008 Chief Executive Officer a konateľ agentúry MEC.

Od roku 2010 agentúru MEC zastupuje v rámci Asociácie mediálnych agentúr, pričom zároveň zastáva pozíciu podpredsedu AMA. V rámci tohto poverenia zastupuje AMA aj v rámci združenia PMT, ktoré je zadávateľom peoplemetrového prieskumu na Slovensku.

Pozri v programe

Ľubomír Andrassy,

riaditeľ kancelárie primátora mesta, vedúci štábu, Kancelária primátora mesta Bratislava

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, politický analytik, riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta SR, víťaz kategórie „Samospráva a neziskový sektor“ a aj tohtoročný držiteľ ocenenia Hovorca roka.

Pozri v programe

Jozef Dvonč,

predseda, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. predseda ZMOS, vyštudoval Prevádzkovo ekonomickú fakultu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Pôsobil ako prednosta Krajského úradu v Nitre, ale aj ako konateľ a riaditeľ Agrokonzulta Nitra a ako vedúci oddelenia na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

ZMOS spolupracuje so všetkými masmédiami, bez ohľadu na ich vlastnícke pomery, politické smerovanie, periodicitu, typy médií, geografický záber, so všeobecnými i špecializovanými.

Pozri v programe

Drahomíra Juríková,

Head of Marketing Communications, Slovak Telekom, a.s.

Drahomíra Juríková študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2002 pôsobila v Union poistovni na pozícii Marketing Manager, neskôr v roku 2004 prešla na pozíciu Head of Corporate Communications, na ktorej ostala až do odchodu z Union poisťovne v roku 2007.

Drahomíra Juríková začala v roku 2007 pracovať ako Senior Brand Manager pre T-Mobile a od roku 2011 pôsobí ako šéfka marketingovej komunikácie Telekomu.

Pozri v programe

Marian Patoprstý,

riaditeľ, J.C. Decaux Slovakia

Ing. Marián Patoprstý pôsobí ako riaditeľ spoločnosti J.C. Decaux Slovakia.
Počiatky pôsobenia spoločnosti JCDecaux v oblasti vonkajšej reklamy siahajú do roku 1964. Dnes je JCDecaux najväčšia outdoorová spoločnosť na svete disponujúca viac než 1 mil. reklamných plôch.

Pozri v programe

Ivan Peller,

prezident, Asociácia vonkajšej reklamy (AVR)

Ing. Ivan Peller zastáva funkciu prezidenta Asociácie vonkajšej reklamy. 
Základnou úlohou AVR je koordinovať presadzovanie spoločných záujmov členských organizácií v oblasti vonkajšej reklamy. Patrí sem predovšetkým podpora všetkých aktivít, ktorých cieľom je komplexný rozvoj, kvalita a efektívnosť reklamných činností, zastupovanie svojich členov vo vzťahu k príslušným ministerstvám a orgánom štátnej správy a orgánom samosprávy v SR a spolupráca s nimi pri riešení problematiky vonkajšej reklamy a tvorbe právnych predpisov súvisiacich s problematikou vonkajšej reklamy. Ďalej je to obhajovanie záujmov vonkajšej reklamy, garantovanie vysokej profesionálnej a etickej úrovne práce členov asociácie.

Pozri v programe

Ivan Šimek,

Managing Director, TNS Slovakia

Ivan Šimek vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Po škole pôsobil ako vedúci výpočtového strediska v Národnom centre podpory zdravia, neskôr ako Sales Manager v rôznych spoločnostiach. V TNS SK pracoval od roku 1999 ako Managing Director. V rokoch 2005-2006 zároveň pôsobil ako predseda SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr). V roku 2011 sa aktívne podieľal na integrácií 2 spoločností (TNS AISA a TNS SK).

Je členom asociácie ESOMAR a organizácie EMRO. Absolvoval tiež niekoľko typov štúdií na The Open University London. Stál pri zavádzaní peoplemetrového merania na Slovensku. Má mnohoročné skúsenosti z oblasti obchodu a marketingu, najmä v oblasti merania médií.

Pozri v programe