SÚŤAŽ AdBoardsRulezz 2013

Súťaž o najlepšie reklamné plochy na Slovensku 

 

Nič nekomunikuje tak priamočiaro ako bilboardy, megaboardy, cityligthy – skrátka out of home. Reklamné plochy sú jediným mediatypom, ktorý vás prinúti pozerať sa na ne a ktoré nemôžete vypnúť. Je historicky najstarším typom médiá, a dnes – v dobe sociálnych sietí a augmented reality – zároveň jedným z najmodernejších médií. Out of home je teda nielen stále sexi, ale je skvelou príležitosťou pre new age komunikáciu.
Súťaž AdBoards Rulezz 2013 už po druhýkrát na Slovensku predstaví najatraktívnejšie reklamné plochy z hľadiska ich kreatívneho umiestnenia a unikátnosti.

Prihláška do II. ročníka súťaže je bezplatná, práce môžu slovenskí tvorcovia prihlasovať do troch kategórií: SEXI, BIG, DIGI. Viac o pravidlách AdBoardsRulezz 2013 v Štatúte súťaže.
O víťazoch rozhodne odborná porota zložená zo zástupcov OOH agentúr, mediálnych agentúr, reklamných tvorcov a TheMarketers.biz.